Présidents

An der fofzegjähreger Geschicht vun der Association Professionnelle de la Fonction
Publique hu scho vill Gesiichter am Comité gewiesselt. Et hunn awer bis elo
nëmme 5 Presidenten der APFP virgestanen, wat zum Deel och op déi 35 Joer zréck
ze féieren ass wou de Raymond Bartholomey de President gemat huet.
25. September 1952 bis
06. Januar 1958:
SCHEER Nic
06. Januar 1958 bis 25.
Februar 1959:
KOPS Paul
25. Februar 1959 bis 09.
Abrëll 1994:
BARTHOLOMEY Raymond
09. Abrëll 1994 bis 16.
März 1999:
PELT Jos
16. März 1999 bis 24. März 2017 FRIDEN André C.N.
24. März 2017 bis den 04 Juli 2021

WOHL Pascal